O nás

Divadlo Za hradbami

je nově vznikající nezávislá profesionální scéna v Brně.

Za hradbami kamennými i pomyslnými.

Za hradbami jimiž je obehnán nedaleký Úvoz.

Za hradbami generačními, sociálními i politickými.

HRADBY

JAKO

MEZIPROSTOR

pro setkávání...

Divadlo Za hradbami

PROMLOUVÁ O SOUČASNÉM SVĚTĚ

SKRZE REFLEXI MINULOSTI

Divadlo Za hradbami

uvádí původní texty, vznikající přímo pro tuto divadelní scénu a hry z pera současných dramatiků.

Divadlo Za hradbami

pátrá v kulturní paměti, historii i prognózách budoucnosti

hledá paralely k současně prožívané skutečnosti.

Paměť není dokonalá, není věčná. Musí být kultivována, osvěžována, jinak vzpomínky zešednou a zmizí.

Divadlo Za hradbami se ve svých inscenacích zabývá problematikou totalit a totalitářských postupů v současném světě. K našim námětům patří politický protest Ryszarda Siwce, boj Alana Turinga se zastaralým společenským systémem.

Divadlo Za hradbami se na výše uvedená témata zaměřuje napříč historickými epochami a geopolitickými oblastmi.

Divadlo Za hradbami má své hlavní směřování v divadle autorském.

Zaměřujeme se na vznik nových textů přímo pro účely našeho divadla a uvádění textů současných dramatiků, kteří korespondují s naším dramaturgickým plánem.

Pátráme po životních osudech opravdových lidí, které odrážejí dopad společenské situace na jedince a běh dějin. Zároveň danou problematiku neustále vztahujeme k námi prožívané realitě a hledáme paralely k současnému společenskému dění.