o nás

Divadlo Za hradbami

je nově vznikající nezávislá profesionální scéna v Brně.

Za hradbami kamennými i pomyslnými.

Za hradbami jimiž je obehnán nedaleký Úvoz.

Za hradbami dělícími dva póly české společnosti.

Hradby generační i sociální.

Hradby politické.

MEZIPROSTOR

jako prostor pro setkávání...

Divadlo Za hradbami

REFLEKTUJE

KRITIZUJE

PROHRABÁVÁ SE BAHNEM MINULOSTI

ZARÝVÁ SE HLUBOKO DO SVĚDOMÍ SPOLEČNOSTI

BOŘÍ HRANICE

POJMENOVÁVÁ PROBLÉMY

JE OSTRÉ

PEVNÉ

ODVÁŽNÉ

MLADÉ

Divadlo Za hradbami

PROMLOUVÁ O SOUČASNÉM SVĚTĚ

SKRZE REFLEXI MINULOSTI

Divadlo Za hradbami

uvádí původní texty, vznikající přímo pro tuto divadelní scénu a hry z pera současných dramatiků.

Divadlo Za hradbami

pátrá v kulturní paměti, historii i prognózách budoucnosti

hledá paralely k současně prožívané skutečnosti.

Divadlo Za hradbami

je divadlem rozdělené společnosti.

Divadlo Za hradbami

USILUJE

O resuscitaci paměti.

O rekonstrukci dob minulých.

O nádech před vstupem do budoucnosti

Paměť není dokonalá, není věčná. Musí být kultivována, osvěžována, jinak vzpomínky zešednou a zmizí.

Divadlo Za hradbami

je

NÁZOR

MLADÝCH

TVŮRCŮ

Divadlo Za hradbami

je odvaha mluvit o kontroverzních kapitolách minulosti.

Je to touha vypovídat.

Touha tázat se.

Touha pochopit v jakém světě žijeme a proč je ten svět právě takový jaký je.

Nutnost žít výpovědí.

Tážeme se PROČ

a chceme chápat

PROČ

PROTO

ZAKLÁDÁME

DIVADLO ZA HRADBAMI