O nás

Divadlo Za hradbami

je 4 roky vzniklá nezávislá profesionální scéna v Brně.

Za hradbami kamennými i pomyslnými.

Za hradbami jimiž je obehnán nedaleký Úvoz i nedaleký klášter.

Za hradbami generačními, sociálními i existenčními.

HRADBY

JAKO

MEZIPROSTOR

pro setkávání...

Divadlo Za hradbami

PROMLOUVÁ O SOUČASNÉM SVĚTĚ

O EXISTENCI ČLOVĚKA A JEHO DUŠI

O HRADBÁCH MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ

Divadlo Za hradbami

uvádí původní texty, vznikající přímo pro tuto divadelní scénu a hry z pera současných dramatiků.

Divadlo Za hradbami

pátrá v kulturní paměti, historii i prognózách budoucnosti

hledá paralely k současně prožívané skutečnosti.

Paměť není dokonalá, není věčná. Musí být kultivována, osvěžována, jinak vzpomínky zešednou a zmizí.

Divadlo Za hradbami se na výše uvedená témata zaměřuje napříč historií i současným mezigeneračním náhledem.

Divadlo Za hradbami má své hlavní směřování v divadle autorském.

Zaměřujeme se na vznik nových textů přímo pro účely našeho divadla a uvádění textů současných dramatiků, kteří korespondují s naším dramaturgickým plánem.

Pátráme po životních osudech opravdových lidí, které odrážejí dopad společenské situace na jedince a běh dějin. Zároveň danou problematiku neustále vztahujeme k námi prožívané realitě a hledáme paralely k současnému společenskému dění.